Ademhalingskinesitherapie

Ademhalingskinesitherapie of respiratoire kinesitherapie heeft als doel het efficiënt draineren en uiteindelijk evacueren van mucus (slijm) in de longen en/of de luchtwegen. Dit doen we met behulp van verschillende drainagetechnieken, waarbij het fysiologisch systeem van in- en uitademen door de therapeut wordt ondersteund.

Waar vroeger veel kindjes bij de kinesist gingen voor tapotage of “afkloppen van de slijmen”, is ondertussen uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat dit niet de meest efficiënte therapie is om vastzittend slijm uit de dieper gelegen longdeeltjes los te werken. Daarom maken wij afhankelijk van de leeftijd van de patiënt gebruik van andere technieken. 

Bij de behandeling van baby’s zal het vooral de therapeut zijn die zorgt voor een efficiënte ademhaling door onder andere  bouncing. Hierbij maakt de therapeut samen met de baby ritmische op- en neerwaartse bewegingen op een zitbal, terwijl de therapeut manueel de druk zal verhogen op de borstkas. Dit wordt ook benoemd als geassisteerde autogene drainage of AAD. Door deze bewegingen werken wrijvingskrachten in op het mucus, zodat dit laatste makkelijker loskomt en opgehoest kan worden.

Ook kunnen we bij baby’s en jonge kinderen gebruik maken van een PEP masker (Positive Expiratory Pressure), waardoor de baby tegen een weerstand uitademt en de luchtwegen “open” blijven. Dit zorgt ervoor dat er meer lucht achter de slijmen komt en deze bij de uitademing makkelijker kunnen naar boven komen. 

Bij de behandeling van grotere kinderen en volwassenen kan er actiever gewerkt worden. Door middel van Autogene Drainage (AD) zal een correcte en drainerende ademhalingstechniek worden aangeleerd. In combinatie met manuele druk, gegeven door de therapeut, kan de patiënt de slijmen efficiënter ophoesten. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van handige toestellen zoals de flutter.

Ademhalingskinesitherapie

Ademhalingskinesitherapie kan gebruikt worden bij acute of chronische longaandoeningen, maar heeft ook tal van andere toepassingen:

  • Acute en chronische bronchitis
  • RSV (respiratoir syncytieel virus)
  • Pneumonie (longontsteking)
  • Mucoviscidose (taaislijmziekte)
  • PCD (primaire ciliaire dyskinesie)
  • COPD
  • Astma
  • Hyperventilatie
  • Spierziekten (ALS, Duchenne,…)
  • Hartoperatie: ter voorbereiding en bij de revalidatie 
ademhalingskinesitherapie