PEdiatrische kinesitherapie

Pediatrische kinesitherapie richt zich op baby’s, kinderen en jongeren.

Uiteraard ontwikkelt ieder kind zich op zijn eigen tempo en in zijn of haar eigen stijl. Toch kan het zijn dat jouw kind tijdens het opgroeien tekenen vertoont van kleine of grote ontwikkelingsstoornissen of orthopedische problemen.

Indien het kind of de omgeving hier hinder van ondervindt, kunnen we als kinesitherapeut een belangrijke rol spelen om de ontwikkelingsachterstand weg te werken of de invloed op het dagelijkse leven zoveel mogelijk te beperken.

Momenteel richten we ons in de praktijk voornamelijk op de behandeling van kinderen en jongeren met psychomotorische problemen.

schrijfmotoriek kinderen

Wat is PSYCHOMOTORIEK

In deze therapie leert het kind spelenderwijs bewegen: ontwikkeling van fijne en grofmotorische vaardigheden, schrijfmotoriek, ruimtelijke oriëntatie, gestructureerd werken, aandacht en concentratie… zijn slechts enkele onderdelen die aan bod kunnen komen.

Deze “problemen” kunnen geïsoleerd voorkomen, maar vaak zien we ook een combinatie, zoals bij kinderen met DCD, AD(H)D, ASS, …

Het woord psychomotoriek komt van een samensmelting van ‘psyche’ (geest) en ‘motor’ (bewegen). Er zal dus logischerwijs ook gewerkt worden op het cognitieve en emotionele aspect, maar dit al doende, door te bewegen. Hierdoor wordt het kind in zijn/haar totaliteit behandeld.

 

Heeft mijn kind nood aan psychomotorische revalidatie? 

Vaak worden de problemen opgemerkt tijdens de ontwikkeling van schoolvaardigheden.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
– Schrijfmotoriek: niet lijnvast schrijven, foute pengreep,  onvoldoende vloeiend schrijven, …
– Fijne motoriek: geen goede pincetgreep, knippen, veters knopen, papier scheuren…
– Grove motoriek: verminderd evenwicht, niet stil kunnen zitten, springen, fietsen …
– Ruimtelijk organiseren: leren plannen, structuren, inzicht, meervoudig handelen, …

Kindjes die psychomotorische achterstand hebben worden vaak aanzien als dromerig, ongeconcentreerd, ‘ze kunnen niet stilzitten’, … Ook thuis hebben ze het vaak moeilijk en lijken ze uitermate verstrooid. Voornamelijk wanneer hen gevraagd wordt om gecombineerde zaken te doen als jas en schoenen aandoen, boterhammen in de boekentas stoppen…

Vaak zien we ook problemen met schrijfmotoriek en leren typen.
Daarom volgde Fran ook de opleiding TypTien.

Dit is een leuke maar efficiënte methode om kinderen van 9-12 jaar blind te leren typen in 10 lesjes.
Er wordt aan elke letter een woord/symbool gekoppeld en aan elke vinger een kleur om de letters zo beter te kunnen onthouden.  De letters worden aan elkaar gekoppeld in zinnetjes of versjes die kinderen ook goed kunnen onthouden.

Het is specifiek ontwikkeld voor kinderen met automatisatieproblemen, fijnmotorische problemen, leerproblemen, dyspraxie, en zelfs ASS en ADD.

Typ10 kinderen
Typtien