Algemene kinesitherapie

Je kan bij ons terecht voor verschillende problemen van het bewegingsapparaat: spier-en peesletsels, artrose, rug- en nekklachten, verstuikingen, fracturen, revalidatie na knieprothese/heupprothese, stressgerelateerde klachten, frozen shoulder en gangrevalidatie. 

Naast deze meer voor de hand liggende behandelingen werken we ook op chronische pijn, (chronische) hyperventilatie, kaakproblematiek, hoofdpijn, whiplash en perinatale klachten. 

Om al deze klachten te kunnen behandelen is er al wat scholing aan te pas gekomen. Wees gerust, onze kinesisten behaalden gelukkig hun masterdiploma in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. De basistechnieken en oefentherapie die ons hier werd aangeleerd gaven ons een heel goede en uitgebreide basis om te starten. Ondertussen volgden we allen ook verschillende vervolgopleidingen om ons verder te specialiseren en zo een nog betere behandeling en revalidatie aan te kunnen bieden.

Algemene Kine

Sportrevalidatie

Sportrevalidatie

“Sporters beleven meer”, zoals de campagne van Sport Vlaanderen aangeeft. Jammer genoeg ‘beleven’ sporters, zowel competitief als recreactief, vaak ook wat blessures doorheen hun sportieve carrière. 
Lightpods

Meestal willen sporters liefst zo goed mogelijk revalideren op een zo kort mogelijke tijd (en liefst nog een beetje sneller als het kan). 
Ons doel is dan ook om elke sporter binnen zijn specifieke sporttak zo goed mogelijk te begeleiden van bij het begin van de revalidatie tot de return to sport fase. Dit doen we door de therapie gradueel op te bouwen, startend met low impact oefeningen en manuele behandeling, om nadien over te gaan tot high impact oefeningen die trainings- en wedstrijdsituaties benaderen. Eventueel wordt in het begin ook nog sporttaping aangewend om het letsel te ondersteunen. We proberen de revalidatieperiode zo kort mogelijk te houden, maar we moeten steeds een bepaalde tijdsspanne in acht houden om de natuurlijke herstelperiode van ieder lichaam te respecteren.  Vaak is de oorzaak van herval te vinden in té snel willen herstarten. 
Blessures die we vaak in de praktijk zien zijn: 

 • voorste en achterste kruisbandletsels
 • meniscusscheur
 • peesletsels: tenniselleboog, hamstringstendinopathie, patellapees tendinopathie, Osgood-Schlatter 
 • spierscheuren 
 • fracturen 
 • enkeldistorsies
 • schouderluxatie, patellaluxatie

Ook op vlak van preventie hebben we als kinesitherapeut een belangrijke rol. Het probleem voorkomen is veel efficiënter dan het moeten genezen! Hierbij werken we voornamelijk op het verbeteren van core stability, specifieke kracht- en stabilisatietraining, houdingsadvies en stretching.

Sportkinesitherapie

Manuele Therapie

Manuele therapie

Na de masteropleiding kinesitherapie is het mogelijk nog een extra opleiding manuele therapie te volgen. Een manueel therapeut bekijkt het lichaam meer als 1 geheel, waarbij niet enkel gekeken wordt naar de specifieke klacht op zich, maar ook naar de onderliggende oorzaak ervan.

Lichamelijke klachten lijken vaak van spieren te komen, maar ook onze gewrichten, ons zenuwstelsel en circulatiesysteem van de bloedvaten kunnen leiden tot pijn of beperkingen. 

Tijdens manuele therapie proberen we via een gericht onderzoek te achterhalen welke zone(s) we verder moeten behandelen. Indien de oorzaak bij de gewrichten ligt kunnen we werken via mobilisaties. Dit is een zachte, vrijwel pijnloze techniek om de gewrichtsbeweeglijkheid te verbeteren. Indien we op deze manier niet het gewenste resultaat kunnen verkrijgen, zal een manuele therapeut ook een manipulatie kunnen toepassen. Hierbij maakt de therapeut een snelle, kleine beweging waarbij soms een ‘krak’ gehoord kan worden, om op die manier het gewricht in de juiste positie te brengen. Beide technieken focussen op een verbeterde gewrichtsbeweeglijkheid in je lichaam. 

Verder omvat ons pakket aan technieken ook nog neurogene mobilisaties, diepe dwarse fricties, triggerpuntbehandelingen, medische oefentherapie, oefeningen op houdings- en bewegingsgevoel, … 

Manuele therapie knie
Voor wie?

Klachten die we vaak in onze praktijk zien en waarbij we manuele therapie toepassen zijn onder andere: 

 • sportblessures: overbelastingsletsels, enkeldistorsies, weerkerende hamstringsblessures, … 
 • geblokkeerde gewrichten in de cervicale (“mijn nek zit vast”) of lumbale wervelzuil (vaak door de artsen omschreven als lumbago)
 • whiplash 
 • hernia 
 • spanningshoofdpijn, migraine, duizeligheid
 • chronische pijn in het gehele lichaam, fibromyalgie 
 • trapeziussyndroom 
 • frozen shoulder
 • klachten gerelateerd aan het TMG (kaakgewricht): oorpijn, tandenknarsen, hoofdpijn, tandpijn, aangezichtspijn
Manuele therapie rug

Pediatrische kinesitherapie

PEdiatrische kinesitherapie

Pediatrische kinesitherapie richt zich op baby’s, kinderen en jongeren.

Uiteraard ontwikkelt ieder kind zich op zijn eigen tempo en in zijn of haar eigen stijl. Toch kan het zijn dat jouw kind tijdens het opgroeien tekenen vertoont van kleine of grote ontwikkelingsstoornissen of orthopedische problemen.

Indien het kind of de omgeving hier hinder van ondervindt, kunnen we als kinesitherapeut een belangrijke rol spelen om de ontwikkelingsachterstand weg te werken of de invloed op het dagelijkse leven zoveel mogelijk te beperken.

Momenteel richten we ons in de praktijk voornamelijk op de behandeling van kinderen en jongeren met psychomotorische problemen.

schrijfmotoriek kinderen

Wat is PSYCHOMOTORIEK

In deze therapie leert het kind spelenderwijs bewegen: ontwikkeling van fijne en grofmotorische vaardigheden, schrijfmotoriek, ruimtelijke oriëntatie, gestructureerd werken, aandacht en concentratie… zijn slechts enkele onderdelen die aan bod kunnen komen.

Deze “problemen” kunnen geïsoleerd voorkomen, maar vaak zien we ook een combinatie, zoals bij kinderen met DCD, AD(H)D, ASS, …

Het woord psychomotoriek komt van een samensmelting van ‘psyche’ (geest) en ‘motor’ (bewegen). Er zal dus logischerwijs ook gewerkt worden op het cognitieve en emotionele aspect, maar dit al doende, door te bewegen. Hierdoor wordt het kind in zijn/haar totaliteit behandeld.

 

Heeft mijn kind nood aan psychomotorische revalidatie? 

Vaak worden de problemen opgemerkt tijdens de ontwikkeling van schoolvaardigheden.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
– Schrijfmotoriek: niet lijnvast schrijven, foute pengreep,  onvoldoende vloeiend schrijven, …
– Fijne motoriek: geen goede pincetgreep, knippen, veters knopen, papier scheuren…
– Grove motoriek: verminderd evenwicht, niet stil kunnen zitten, springen, fietsen …
– Ruimtelijk organiseren: leren plannen, structuren, inzicht, meervoudig handelen, …

Kindjes die psychomotorische achterstand hebben worden vaak aanzien als dromerig, ongeconcentreerd, ‘ze kunnen niet stilzitten’, … Ook thuis hebben ze het vaak moeilijk en lijken ze uitermate verstrooid. Voornamelijk wanneer hen gevraagd wordt om gecombineerde zaken te doen als jas en schoenen aandoen, boterhammen in de boekentas stoppen…

Vaak zien we ook problemen met schrijfmotoriek en leren typen.
Daarom volgde Fran ook de opleiding TypTien.

Dit is een leuke maar efficiënte methode om kinderen van 9-12 jaar blind te leren typen in 10 lesjes.
Er wordt aan elke letter een woord/symbool gekoppeld en aan elke vinger een kleur om de letters zo beter te kunnen onthouden.  De letters worden aan elkaar gekoppeld in zinnetjes of versjes die kinderen ook goed kunnen onthouden.

Het is specifiek ontwikkeld voor kinderen met automatisatieproblemen, fijnmotorische problemen, leerproblemen, dyspraxie, en zelfs ASS en ADD.

Typ10 kinderen
Typtien

Dry needling

Dry Needling

Dry needling is een evidence based (wetenschappelijk onderbouwde) behandelmethode. Bij deze techniek worden gespannen punten in de spieren, die uw pijn veroorzaken, aangeprikt met een fijn naaldje. De bedoeling hiervan is om deze spieren langdurig en snel te ontspannen en dus ook uw pijn te verminderen/weg te nemen. 

Dry needling is geen accupunctuur.
Accupunctuur werkt namelijk in op energetische banen in het lichaam. Bij dry needling wordt gezocht naar het punt in de spieren dat voor spanning zorgt en dat wordt dan ook gericht behandeld.  

“Maar hoe kom ik daar nu aan?” horen wij vaak bij onze patiënten. 

Die vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden. Het kan een acuut probleem zijn zoals bv. bij een plotse verkeerde beweging of een ongeval. Vaak zien we spierspanning ook opduiken als eerder chronisch probleem, ten gevolge van een slechte houding, een overbelasting door te sporten of bij te langdurig computergebruik, … Uiteraard kan ook (lichamelijke of mentale) stress een belangrijke factor zijn voor het ontstaan en het vasthouden van triggerpunten. 

 

Behandeling

Als we de gespannen spierpunten  manueel gelocaliseerd hebben, prikken we dit aan met het naaldje. De prik zelf voel je bijna niet, aangezien de naald zeer fijn is waardoor het bijna pijnloos door de huid gaat. 
Indien een actief triggerpunt aangeprikt wordt, spant de spier zich wel lokaal aan (local twitch) en dit geeft dan het gevoel alsof er een kramp optreedt. Dit is vaak niet zo aangenaam, maar het zorgt er wel voor dat de spier nadien goed kan ontspannen. 

Na het prikken is het mogelijk (en normaal) dat de spier nog enkele uren stijf, zwaar of vermoeid aanvoelt. Om dit zo beperkt mogelijk te houden, gaan we na vaak nog nabehandelen via stretching, massage van de spieren, circulatoire oefeningen, … Ook geven we steeds het advies om na de behandeling de spier warm te houden (kersenpitkussen, infraroodcabine) zodat de ontspanning die we via dry needling bekomen, zo goed mogelijk wordt ondersteund.

Opleiding 

Dry needling maakt geen deel uit van de basisopleiding kinesitherapie en onze therapeuten volgden dus bijkomende, kwalitatieve cursussen om zich te bekwamen in deze techniek.

Pre- en postnatale

Perinatale kinesitherapie

Prenataal

Vóór de bevalling  kunnen enkele sessies ingepland worden. Deze prenatale behandelingen bestaan vooral uit het aanleren van de juiste ademhalings- en perstechnieken, het verhelpen van mogelijke zwangerschapsgerelateerde klachten en enkele oefeningen om je veranderende lichaam ook tijdens je zwangerschap te versterken, zodat het herstel na de bevalling vlotter zal verlopen. Ook geven we tips hoe je de arbeid zo vlot en ontspannen mogelijk kan doorkomen, leren we massagetechnieken aan (aan de partner) en leren we welke houdingen je allemaal kan aannemen om de weeën op te vangen. 

Meestal raden we een 3 tal prenatale lessen aan, idealiter vindt de 1e sessie plaats 6 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum.

 

Pre en postnatale
Postnataal 

Elke zwangerschap zorgt voor heel wat veranderingen in het lichaam, zowel fysiek als mentaal. 

Sommige mama’s zijn blij en enthousiast dat ze eindelijk weer hun lichaam fysiek kunnen uitdagen en willen ook snel terug gaan sporten. Anderen geven het voorschrift voor postnatale kiné een plekje in de kast en vergeten dat ze dit ooit gekregen hebben, want het is al zo druk en de vermoeidheid overheerst. Helemaal begrijpelijk! 

Toch is postnatale kinesitherapie zeer belangrijk, om de kans op latere rug/bekkenklachten en blaasverzakking te beperken

We gaan hierbij niet enkel werken op kracht van buik- en bekkenbodemspieren, maar er wordt ook nagekeken of je ademhalingspatroon (foutief) is gewijzigd, je houding drastisch is veranderd door enkele maanden met een bolle buik rond te lopen, of er blaasproblemen (oa urineverlies) aanwezig zijn en of we de aanwezige vermoeidheid kunnen wegnemen door relaxatie technieken.
Het is ook mogelijk dat je na de zwangerschap nog last hebt van rug of nekpijn en uiteraard gaan we dit ook meenemen in de behandelingen. 

In de meeste gevallen zal de postnatale therapie wel grotendeels bestaan uit oefeningen voor de bekkenbodem-, buik-, rug- en bilspieren

We starten steeds met low impact oefeningen en bouwen gradueel op naar oefeningen voor het hele lichaam. Veel van deze oefeningen kan je samen met je kindje uitvoeren. Het is namelijk niet alleen een goede manier om je baby’tje rustig te houden, het versterkt ook nog eens jullie band én het is zeer goed voor de ontwikkeling van de spiertjes en het evenwicht van een baby. 

P.s. ook de papa’s of meemoeders mogen altijd de thuisoefeningen mee uitvoeren om aan hun post-zwangerschap conditie te werken 😉 

Indien je via een keizersnede bent bevallen, kijken we ook je litteken na en zullen we werken op eventuele verhardingen. 

Wanneer starten?

Bij een vaginale bevalling kan je 4 tot 6 weken na de bevalling al starten. Bij een keizersnede is het beter 6 tot 8 weken te wachten, zodat de wonde volledig geheeld is. 

In beide gevallen kiezen we voor een individuele aanpak afhankelijk van het te bereiken doel en de fysieke mogelijkheden.  

Return to sport

Er zijn enkele standaardregels vanaf welk moment sport terug hervat kan worden, maar hiervoor moet toch patiënt per patiënt bekeken worden of de bekkenbodemspieren al voldoende hersteld zijn om al verantwoord terug te beginnen trainen, bijvoorbeeld voor onze plaatselijke Donkmeerloop of triatlon.

Ademhalings kinesitherapie

Ademhalingskinesitherapie

Ademhalingskinesitherapie of respiratoire kinesitherapie heeft als doel het efficiënt draineren en uiteindelijk evacueren van mucus (slijm) in de longen en/of de luchtwegen. Dit doen we met behulp van verschillende drainagetechnieken, waarbij het fysiologisch systeem van in- en uitademen door de therapeut wordt ondersteund.

Waar vroeger veel kindjes bij de kinesist gingen voor tapotage of “afkloppen van de slijmen”, is ondertussen uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat dit niet de meest efficiënte therapie is om vastzittend slijm uit de dieper gelegen longdeeltjes los te werken. Daarom maken wij afhankelijk van de leeftijd van de patiënt gebruik van andere technieken. 

Bij de behandeling van baby’s zal het vooral de therapeut zijn die zorgt voor een efficiënte ademhaling door onder andere  bouncing. Hierbij maakt de therapeut samen met de baby ritmische op- en neerwaartse bewegingen op een zitbal, terwijl de therapeut manueel de druk zal verhogen op de borstkas. Dit wordt ook benoemd als geassisteerde autogene drainage of AAD. Door deze bewegingen werken wrijvingskrachten in op het mucus, zodat dit laatste makkelijker loskomt en opgehoest kan worden.

Ook kunnen we bij baby’s en jonge kinderen gebruik maken van een PEP masker (Positive Expiratory Pressure), waardoor de baby tegen een weerstand uitademt en de luchtwegen “open” blijven. Dit zorgt ervoor dat er meer lucht achter de slijmen komt en deze bij de uitademing makkelijker kunnen naar boven komen. 

Bij de behandeling van grotere kinderen en volwassenen kan er actiever gewerkt worden. Door middel van Autogene Drainage (AD) zal een correcte en drainerende ademhalingstechniek worden aangeleerd. In combinatie met manuele druk, gegeven door de therapeut, kan de patiënt de slijmen efficiënter ophoesten. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van handige toestellen zoals de flutter.

Ademhalingskinesitherapie

Ademhalingskinesitherapie kan gebruikt worden bij acute of chronische longaandoeningen, maar heeft ook tal van andere toepassingen:

 • Acute en chronische bronchitis
 • RSV (respiratoir syncytieel virus)
 • Pneumonie (longontsteking)
 • Mucoviscidose (taaislijmziekte)
 • PCD (primaire ciliaire dyskinesie)
 • COPD
 • Astma
 • Hyperventilatie
 • Spierziekten (ALS, Duchenne,…)
 • Hartoperatie: ter voorbereiding en bij de revalidatie 
ademhalingskinesitherapie

Taping

Taping

Taping is een techniek die al zeer lang in de kinesitherapie wordt gebruikt. Vroeger zagen we vooral witte niet-elastische tape opduiken. Hierbij wordt de beweging van een gewricht maximaal beperkt om zo spieren en ligamenten te beschermen. Vooral bij voetballers is deze tape zeer gekend omdat hiermee bv. een enkel kan worden “vastgezet” na een distorsie, zodat de speler toch zonder gevaar op verder letsel kan de wedstrijd kan verderzetten. Ook bij een fractuur van een botje in een vinger of teen wordt deze tape gebruikt om te gaan “buddy-tapen”.

 

Tape1

De laatste jaren doet de elastische tape zijn opmars. Deze vind je terug in allerlei vormen en kleuren. Deze tapes zorgen ervoor dat een gewricht niet wordt “vastgezet” maar wel dat de functionaliteit wordt ondersteund. Deze tapes kunnen preventief worden gebruikt bij het sporten om bijvoorbeeld een enkeldistorsie te voorkomen, maar kunnen ook worden ingezet als behandeltechniek bij reeds bestaande blessures. Ook bij littekenweefsel en lymfedrainage kunnen elastische tapes gebruikt worden. 

Wij gebruiken naast de felgekleure kinesiotape ook sinds kort dynamic tape.  

Voor elk type tape geldt echter dat dit maar een tijdelijke oplossing/hulp mag zijn zodat je nooit helemaal afhankelijk worden van de tape daar dit slechts een hulpmiddel is om je eigen spieren, ligamenten, houding in de juiste richting te begeleiden. Taping zal steeds gebruikt worden in combinatie met andere therapie zoals mobilisaties en oefeningen.  

Dynamic tape1